Medal PTIg


Regulamin przyznawania Medalu

Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego (PTIg)


1. Medal Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego (PTIg) został ustanowiony w 2009 roku

2. Medal PTIg przyznawany jest osobie lub instytucji zarówno w Polsce, jak i za granicą.

3. Medal może być przyznany za:

  • szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju immunogenetyki i nauk pokrewnych popularyzowania ich osiągnięć wśród członków Towarzystwa, w środowisku naukowym i medycznym oraz w społeczeństwie,
  • szczególną aktywność w społecznej działalności na rzecz realizacji statutowych celów Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego i jego rozwoju.

4. Medal PTIg zostaje nadany każdemu Honorowemu Członkowi Towarzystwa.

5. Medal nadaje Zarząd Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego na wniosek, z którym może wystąpić każdy członek Towarzystwa

6. Wniosek o przyznanie Medalu PTIg powinien być złożony na piśmie i zawierać:

(a) dotyczący osoby:

  • dane personalne kandydata,
  • krótką charakterystykę dorobku naukowego w dziedzinie immunogenetyki lub nauk pokrewnych,
  • charakterystykę działalności społeczno-naukowej.

(b) dotyczący instytucji:

  • ogólne informacje o działalności naukowej instytucji,
  • osiągnięcia o szczególnym znaczeniu badawczym, dydaktycznym lub wdrożeniowym.

7. Wniosek o przyznanie Medalu powinien być rozpatrzony przez Zarząd PTIg w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia, a nadanie Medalu przez Zarząd PTIg powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty pozytywnego rozpatrzenia wnioskuautor medalu: Bronisław Krzysztof